Search

  ดอกกุหลาบฝรั่ง

1. เลือกฝรั่งผลสดเกลี้ยงไม่มีรอยช้ำ

2. วาดวงกลมตรงกลางผล เซาะเนื้อข้างขอบที่วาดวงกลมไว้ เกลาให้มน
3. วาดวงกลมตรงกลางผล เซาะเนื้อข้างขอบที่วาดวงกลมไว้ เกลาให้มน
4. วาดกลีบรอบนอกชั้นแรกโดยเซาะเนื้อของกลีบออก
5. วาดกลีบชั้นที่สองสับหว่างกับชั้นแรก
6. วาดกลีบวนไปเรื่อยๆ จนได้ดอกที่สวยงาม
7. ปาดเนื้อเซาะร่องเพื่อวาดใบ
8. เซาะร่องกลางใบ

9. ดอกกุหลาบฝรั่งสามารถนำไปตกแต่งสถานที่ หรือตามโต๊ะรับประทานอาหาร เพื่ออวดฝีมือและให้ความสวยงามได้

แกะสลัก
ใบเฟิร์น
แกะสลัก
ผอบจากฝรั่ง
แกะสลัก
รักเร่
แกะสลัก
รักเร่จากแตงโม
แกะสลัก
ดอกกุหลาบจากฝรั่ง
แกะสลัก
ดอกกุหลาบมอญ
แกะสลัก
ดอกกุหลาบจากมะเขือเทศ
แกะสลัก
แตงกวาสไลด์
แกะสลัก
กระเช้าแตงกวา
แกะสลัก
ใบไม้แตงกวา 1
แกะสลัก
ใบไม้แตงกวา 2
แกะสลัก
ดอกไม้แตงกวา
แกะสลัก
บัวสายจากแตงร้าน2
แกะสลัก
ใบฉลุ
แกะสลัก
ดอกกระดุมทอง
แกะสลัก
ดอกบัวทอง
แกะสลัก
ทานตะวัน
แกะสลัก
ดอกรวงข้าว
แกะสลัก
ดอกข่า
แกะสลัก
ดอกกุหลาบฟักทอง
แกะสลัก
ดอกบานชื่น 

แกะสลัก
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ปี 2550
แกะสลัก
ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ประจำปี 2552
แกะสลัก
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ปี 2551
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ