Search

  ดอกกุหลาบจากมะเขือเทศ

1. เลือกมะเขือเทศที่สดผิวตึงไม่มีรอยช้ำล้างให้สะอาด

2. เฉือนเปลือกมะเขือเทศด้านท้าย โดยปอกวนโดยรอบลูก
3. ไม่ให้เปลือกมีความบางเกินไปหรือหนาเกินไป
4. ปอกวนตามขวางลูกโดยรอบไม่ให้เปลือกขาดจากกัน
5. ปอกวนถึงด้านขัวของมะเขือเทศแล้วตัดออกจะได้เปลือกมะเขือเทศที่เป็นเส้นยาว
6. ม้วนส่วนปลายของมะเขือเทศให้แหลมทำเป็นเกสร
7. ม้วนวนไปเรื่อยๆจะได้เป็นดอกตูม
8. ม้วนวนจนถึงปลายอีกด้านหนึ่ง
9. จับส่วนปลายสุดของมะเขือเทศเป็นฐานรองดอก
10. เราก็จะได้ดอกกุหลาบจากมะเขือเทศ
11. อาจทำหลายดอกมาจัดรวมกันก็จะได้กลุ่มดอกกุหลาบจากมะเขือเทศที่สวยงาม
12. นำมาจัดใส่จานตกแต่งด้วยใบไม้จะดูสวยงามมากขึ้น อาจนำไปตกแต่งหัวจานอาหารเพื่อให้อาหารน่ารับประทานและมีความสวยงามมากขึ้น
แกะสลัก
ใบเฟิร์น
แกะสลัก
ผอบจากฝรั่ง
แกะสลัก
รักเร่
แกะสลัก
รักเร่จากแตงโม
แกะสลัก
ดอกกุหลาบจากฝรั่ง
แกะสลัก
ดอกกุหลาบมอญ
แกะสลัก
ดอกกุหลาบจากมะเขือเทศ
แกะสลัก
แตงกวาสไลด์
แกะสลัก
กระเช้าแตงกวา
แกะสลัก
ใบไม้แตงกวา 1
แกะสลัก
ใบไม้แตงกวา 2
แกะสลัก
ดอกไม้แตงกวา
แกะสลัก
บัวสายจากแตงร้าน2
แกะสลัก
ใบฉลุ
แกะสลัก
ดอกกระดุมทอง
แกะสลัก
ดอกบัวทอง
แกะสลัก
ทานตะวัน
แกะสลัก
ดอกรวงข้าว
แกะสลัก
ดอกข่า
แกะสลัก
ดอกกุหลาบฟักทอง
แกะสลัก
ดอกบานชื่น 

แกะสลัก
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ปี 2550
แกะสลัก
ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ประจำปี 2552
แกะสลัก
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ปี 2551
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ