Search

  ดอกรักเร่จากแตงโม

1. เลือกแตงโมที่สดผลเกลี้ยงรูปทรงสวย

2. ปอกเปลือกแตงโมออกครึ่งลูก
3. วาดวงกลมและเซาะเนื้อออก เกลาให้มีลักษณะโค้ง
4. เซาะรองเกสร
5. วาดกลีบและเซาะเนื้อข้างกลีบออกให้กลีบเด่นชัดขึ้น
6. แกะเกสรสับหว่างกันไปเรื่อยๆจนถึงตรงกลางเกสร
7. เซาะร่องเพื่อทำกลีบนอก
8. วาดกลีบให้ปลายแหลม และเซาะเนื้อข้างกลีบออกให้กลีบเด่นชัดขึ้น

9. ชั้นที่สองสับหว่างกับชั้นแรก

10. แกะสับหว่างกันไปเรื่อยๆ

11. ชั้นสุดท้ายให้แกะติดเปลือกตรงปลายกลีบเล็กน้อย

12. หยักขอบรอบดอกที่แกะสลัก

13. ดอกรักเร่จากแตงโมสามารถนำไปตกแต่งสถานที่ หรือตามโต๊ะรับประทานอาหาร เพื่ออวดฝีมือและให้ความสวยงามแบบไทยได้

แกะสลัก
ใบเฟิร์น
แกะสลัก
ผอบจากฝรั่ง
แกะสลัก
รักเร่
แกะสลัก
รักเร่จากแตงโม
แกะสลัก
ดอกกุหลาบจากฝรั่ง
แกะสลัก
ดอกกุหลาบมอญ
แกะสลัก
ดอกกุหลาบจากมะเขือเทศ
แกะสลัก
แตงกวาสไลด์
แกะสลัก
กระเช้าแตงกวา
แกะสลัก
ใบไม้แตงกวา 1
แกะสลัก
ใบไม้แตงกวา 2
แกะสลัก
ดอกไม้แตงกวา
แกะสลัก
บัวสายจากแตงร้าน2
แกะสลัก
ใบฉลุ
แกะสลัก
ดอกกระดุมทอง
แกะสลัก
ดอกบัวทอง
แกะสลัก
ทานตะวัน
แกะสลัก
ดอกรวงข้าว
แกะสลัก
ดอกข่า
แกะสลัก
ดอกกุหลาบฟักทอง
แกะสลัก
ดอกบานชื่น 

แกะสลัก
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ปี 2550
แกะสลัก
ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ประจำปี 2552
แกะสลัก
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ปี 2551
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ