Search

  ใบไม้แตงกวา 2

1. เลือกแตงกวาที่สด ผิวเรียบไม่มีรอยช้ำล้างให้สะอาด

2. หั่นแตงกวาตามยาว
3. หั่นแตงกวาในส่วนปลายเฉียงด้านหนึ่งตามรูป
4. หั่นแตงกวาให้เฉียงอีกด้านตรงข้าม
5. จะได้แตงกวาเป็นรูปใบไม้
6. กะตรงกึ่งกลางของแนวใบตามยาว เซาะเป็นร่อง
7. เว้นระยะกลางใบเล็กน้อยเซาะอีกร่องโดยให้ปลายชนกันตามรูป
8. หยักขอบใบด้านข้าง
9. หยักขอบใบทั้งสองข้างให้เหมือนกัน
10. เซาะลายใบระหว่างเส้นกลางใบและขอบใบ
11. เซาะลายใบอีกด้านให้เหมือนกัน
12. เราจะได้ใบไม้จากแตงกวาที่สวยงาม นำไปตกแต่งจานอาหารหรือจานน้ำพริกให้สวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้น

แกะสลัก
ใบเฟิร์น
แกะสลัก
ผอบจากฝรั่ง
แกะสลัก
รักเร่
แกะสลัก
รักเร่จากแตงโม
แกะสลัก
ดอกกุหลาบจากฝรั่ง
แกะสลัก
ดอกกุหลาบมอญ
แกะสลัก
ดอกกุหลาบจากมะเขือเทศ
แกะสลัก
แตงกวาสไลด์
แกะสลัก
กระเช้าแตงกวา
แกะสลัก
ใบไม้แตงกวา 1
แกะสลัก
ใบไม้แตงกวา 2
แกะสลัก
ดอกไม้แตงกวา
แกะสลัก
บัวสายจากแตงร้าน2
แกะสลัก
ใบฉลุ
แกะสลัก
ดอกกระดุมทอง
แกะสลัก
ดอกบัวทอง
แกะสลัก
ทานตะวัน
แกะสลัก
ดอกรวงข้าว
แกะสลัก
ดอกข่า
แกะสลัก
ดอกกุหลาบฟักทอง
แกะสลัก
ดอกบานชื่น 

แกะสลัก
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ปี 2550
แกะสลัก
ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ประจำปี 2552
แกะสลัก
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ปี 2551
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ