Search

  ใบฉลุ

1. เลือกแครอทที่สด ผิวเรียบไม่มีรอยช้ำหรือรอยแมลงกินล้างให้สะอาด

2. ตัดส่วนหัวแครอทออก และหั่นแครอทยาวประมาณ 3 นิ้ว
3. ตั้งแครอทขึ้นหั่นเป็นแผ่นบางความหนาเท่าๆกัน
4. จะได้แครอทเป็นแผ่น นำแครอทที่ได้มาวางไว้บนเขียง
5. กะความกว้างจากกึ่งกลางใช้มีดกรีดให้โคนมนปลายแหลม
6. ใช้มีดกรีดทั้งสองข้างให้เป็นลักษณะเดียวกัน จะได้เป็นรูปใบไม้
7. กรีดร่องกลางใบ
8. กรีดขอบใบทีละข้าง
9. กรีดขอบใบอีกข้างกะระยะช่วงความยาวของลายขอบใบให้เท่ากัน
10. เซาะลายใบโดยลากเส้นโค้งเข้าหากันจนเห็นเป็นช่วงระหว่างกลางใบและขอบใบ
11. เซาะลายใบทั้งสอบข้างกะระยะช่วงลายใบให้เท่ากันก็จะได้ใบฉลุจากแครอท
12. สามารถนำใบไม้ฉลุจากแครอทไปตกแต่งจานอาหาร ทำให้อาหารมีความสวยงามน่ารับประทานมากขึ้น

แกะสลัก
ใบเฟิร์น
แกะสลัก
ผอบจากฝรั่ง
แกะสลัก
รักเร่
แกะสลัก
รักเร่จากแตงโม
แกะสลัก
ดอกกุหลาบจากฝรั่ง
แกะสลัก
ดอกกุหลาบมอญ
แกะสลัก
ดอกกุหลาบจากมะเขือเทศ
แกะสลัก
แตงกวาสไลด์
แกะสลัก
กระเช้าแตงกวา
แกะสลัก
ใบไม้แตงกวา 1
แกะสลัก
ใบไม้แตงกวา 2
แกะสลัก
ดอกไม้แตงกวา
แกะสลัก
บัวสายจากแตงร้าน2
แกะสลัก
ใบฉลุ
แกะสลัก
ดอกกระดุมทอง
แกะสลัก
ดอกบัวทอง
แกะสลัก
ทานตะวัน
แกะสลัก
ดอกรวงข้าว
แกะสลัก
ดอกข่า
แกะสลัก
ดอกกุหลาบฟักทอง
แกะสลัก
ดอกบานชื่น 

แกะสลัก
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ปี 2550
แกะสลัก
ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ประจำปี 2552
แกะสลัก
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ปี 2551
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ