Search

  ดอกบานชื่น

1. เลือกฟักทองที่สด เนื้อหนา สีเหลืองนวล ล้างให้สะอาด

2. เกลาฟักทองให้เป็นรูปครึ่งวงกลม
3. เซาะตรงกลางดอกให้เป็นรูปวงกลม
4. ลบเหลี่ยมวงกลมเกสรตรงกลางดอกให้โค้งมน
5. วาดกลีบเกสรให้กลีบโค้ง แต่ละกลีบพยายามแกะให้เท่ากัน และเซาะเนื้อให้เห็นกลีบที่วาดเอาไว้โดยรอบ
6. ชั้นที่ 2 ของเกสร ให้วาดกลีบสับหว่างกับชั้นแรกและเซาะเนื้อออกให้เห็นกลีบเช่นเดียวกัน
7. ชั้นต่อไปของเกสร ให้แกะสับหว่างกันไปเรื่อยๆจนตรงกลางเกสร
8. กลีบนอกของดอกชั้นที่ 1 ใช้มีดปาดเนื้อออกให้เป็นร่องโค้งเท่าๆกันโดยรอบ
9. วาดกลีบโค้งในร่องที่ปาดไว้ พยายามวาดกลีบให้เท่ากันโดยรอบ และเซาะเนื้อข้างกลีบออกเพื่อให้เห็นกลีบชัดขึ้น
10. ชั้นที่ 2 ของดอกให้ทำเช่นเดียวกับชั้นที่ 1 แต่สับหว่างกัน
11. ชั้นที่ 3 ของดอกให้สับหว่างกับชั้นที่ 2
12. แกะสับหว่างกันไปเรื่อยๆจนเห็นว่าเป็นดอกสวยงาม
13. ตัดเนื้อที่ฐานดอกออก จะได้ดอกบานชื่นตามต้องการ
14. สามารถนำไปตกแต่งสถานที่ ใช้จัดแจกัน ตกแต่งอาหาร หรือหัวจานอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานขึ้นได้

แกะสลัก
ใบเฟิร์น
แกะสลัก
ผอบจากฝรั่ง
แกะสลัก
รักเร่
แกะสลัก
รักเร่จากแตงโม
แกะสลัก
ดอกกุหลาบจากฝรั่ง
แกะสลัก
ดอกกุหลาบมอญ
แกะสลัก
ดอกกุหลาบจากมะเขือเทศ
แกะสลัก
แตงกวาสไลด์
แกะสลัก
กระเช้าแตงกวา
แกะสลัก
ใบไม้แตงกวา 1
แกะสลัก
ใบไม้แตงกวา 2
แกะสลัก
ดอกไม้แตงกวา
แกะสลัก
บัวสายจากแตงร้าน2
แกะสลัก
ใบฉลุ
แกะสลัก
ดอกกระดุมทอง
แกะสลัก
ดอกบัวทอง
แกะสลัก
ทานตะวัน
แกะสลัก
ดอกรวงข้าว
แกะสลัก
ดอกข่า
แกะสลัก
ดอกกุหลาบฟักทอง
แกะสลัก
ดอกบานชื่น 

แกะสลัก
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ปี 2550
แกะสลัก
ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ประจำปี 2552
แกะสลัก
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ปี 2551
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ